TaalAmor voor Bedrijven

English

Wat kan TaalAmor voor uw bedrijf betekenen?

Een betere beheersing van de Nederlandse taal zal leiden tot meer zelfvertrouwen van uw werknemers, een betere sfeer op de werkvloer en dus betere prestaties.

TaalAmor verzorgt Taaltrainingen Nederlands voor ieder niveau. Maatwerk, flexibiliteit en professionaliteit zijn onze belangrijkste pijlers.

Maatwerk 

De locatie van onze ‘Incompany-taaltrainingen’ bepaalt u. De trainingen kunnen worden verzorgd in uw bedrijf, of u volgt uw taaltraining online via een videoconferencing platform zoals Zoom of Skype.

TaalAmor is gevestigd aan de Lage Morsweg 18 in Leiden. Wilt u een kijkje nemen in onze Taalschool? Dan kunt u ons bereiken via het contactformulier of bellen (+31624443655 of +31686127979).

Flexibiliteit

Het aantal deelnemers bepaalt u. Om de kwaliteit te waarborgen adviseren wij een maximum groepsgrootte van 10 deelnemers. Ook een intensieve aanpak is mogelijk met meerdere lesmomenten in de week.

Professionaliteit

Onze docenten zijn gekwalificeerd en hebben ruimschoots ervaring met het verzorgen van taaltrainingen.

Aanbod taaltraining

Afhankelijk van het doel van u en uw werknemer(s) stellen we een programma op met een vooraf bepaalde tijdsduur. Zo heeft u voor aanvang van de taaltraining een duidelijk overzicht. TaalAmor biedt maatwerk; volledig toegespitst op de wensen van u en uw werknemer(s).

What can TaalAmor mean for your company?

A better command of the Dutch language will lead to more self-confidence of your employees, a better atmosphere in the workplace and therefore better performance.

TaalAmor provides Dutch language courses for every level. Customization, flexibility and professionalism are our most important pillars. Please, contact us for any further information.

Customization

You determine the location of our “In-company language courses”. The training courses can be provided in your company, “online” or in our language school. TaalAmor is located at Lage Morsweg 18 in Leiden.

Flexibility

You determine the number of participants. To guarantee quality, we recommend a maximum group size of 10 participants.

Professionality

Our teachers are qualified and have ample experience in providing language training.

Course program

Depending on  your goal and the goal your employee (s), we draw up a program with a predetermined duration. This gives you a clear overview before the start of the language training. TaalAmor offers customization; fully focused on your wishes  and the wishes of your employee (s).